Individuele Bijles

Gaat het goed met de cijfers, lukt het plannen van je werk én weet je hoe je moet leren dan nog kan het zijn dat je er voor één (of twee) vak(ken) er inhoudelijk niet helemaal uitkomt. Voor die momenten biedt H4T extra hulp in de vorm van bijles.

Bijles gaat bij H4T niet per uur, maar per keer. Het doel hiervan is dat de Talenten pas naar huis gaan als ze de stof snappen. Soms is dat heel snel en zijn we met een uur klaar. Soms is het lastiger en moet er meer geoefend worden om de stof onder de knie te krijgen. Vandaar dat we dat niet vastleggen in een uur!

Een bijles bij H4T bestaat uit een uitleg van de stof die niet wordt begrepen, gevolgd door oefeningen in de vorm van huiswerk of H4T specifieke oefeningen. Tijdens de uitleg worden stappenplannen voorgedaan om specifieke problemen op te lossen. Samen met de Talenten maken we deze stappenplannen en laten we zien dat het volgen van dit plan leidt naar de oplossing van het vraagstuk. De Talenten gaan dan met deze stappenplannen aan het werk om aan te tonen dat ze zelfstandig vraagstukken kunnen oplossen. Vervolgens worden deze oplossingen één-op-één besproken. Uit de oplossing kunnen de coaches van H4T zien of de stof begrepen is (of dat er nog verder geoefend moet worden). Mocht de uitkomst niet passen bij het vraagstuk, dan volgt uit de uitwerking of er verder gewerkt moet worden aan de inhoudelijke kennis óf aan een (rekenkundig) onderdeel van de uitkomst.

De bijlessen worden één-op-één gegeven om enerzijds te voorkomen dat er ‘in teamverband’ een goede oplossing wordt gevonden die zelfstandig niet gevonden zou zijn, anderzijds om de talenten een ‘veilig’ plek te bieden die ruimte geeft om extra vragen te stellen die ze in ‘groepsverband’ niet zouden stellen. Verder is het zo dat specifieke non-verbale signalen door Coaches van H4T worden gezien als mogelijkheid om door te vragen. Gefronste wenkbrauwen wijzen bijvoorbeeld vaak op verbazing.